Östersjöutmaningen

Östersjöutmaningen är en gratis tjänst för alla organisationer som vill delta i vattenvården. Över 200 partner deltar i Östersjöutmaningen: städer, företag, läroanstalter, medborgar- och intresseorganisationer, regionala myndigheter samt nationella forskningsinstanser från Finland och övriga Östersjöländer. För de organisationer som förbinder sig till Östersjöutmaningen erbjuder Esbo stad, tillsammans med Helsingfors och Åbo städer, följande: - Stöd och tips när det gäller planeringen av egna vattenskyddsåtgärder - Nätverkande och synlighet - Regionala, riksomfattande och internationella evenemang - Möjligheter till att genomföra gemensamma separata projekt

Kontaktuppgifter och tjänster