Oljebekämpning

Då en oljeolycka sker ska du försöka suga upp olja som runnit ut i naturen genom att använda torv, spån eller oljeuppsugningsmaterial. Anmäl olyckan omedelbart till nödcentralen på numret 112. Hindra oljan från att sprida sig till avloppsbrunnar eller vattendrag. Förhindra öppna eldar och gnistor.