Kommunborna kan arrendera odlingslotter på olika håll i Esbo. Arrendet betalas årligen på förhand. Fakturorna skickas på våren. Den som arrenderat en odlingslott föregående år har företräde att arrendera samma lott följande år, vilket möjliggör odling av mångåriga växter. I arrendet ingår användning av bevattningsvatten. Odlaren skaffar själv eventuella jordförbättringsmedel. Väderförhållandena påverkar användningen av sommarvatten. Förfrågningar om odlingslotter:vipa@espoo.fi