Morgon- och eftermiddagsvård samt vård under lovtider

För personer med intellektuell funktionsnedsättning och skolelever och unga med svår autism kan staden ordna morgon- och eftermiddagsvård samt vård under loven. Tjänsten är avsedd för personer som inte kan vistas ensam hemma före eller efter en studiedag och under läroanstaltens lovtider. Vårdplatserna finns i de skolor som reserverats för ändamålet i Esbo. Anmälan till morgon- och eftermiddagsvård ska göras på nytt för varje läsår. Till vård under skolloven ska du anmäla klienten särskilt för varje lovperiod.