Kontinuerlig övervakning

Enheten för fortsatt övervakning övervakar fastigheters och byggnaders skick på basis av egen iakttagelse, skriftlig respons, begäran om åtgärd eller angivelse. När en angivelse lämnats in, övervägs det om ärendet föranleder byggnadstillsynsåtgärder. Ärendena åtgärdas enligt hur brådskande de är. Respons eller angivelser som lämnats anonymt tas i regel inte upp till behandling.

Kontaktuppgifter och tjänster