Kartutskrivningar och kartutdrag

Av stadsmätningen kan du beställa kartutskrifter och kartutdrag. Typiska utdrag och kartor: Tomtindelningskarta Tomtkarta Utdrag ur baskarta Gällande detaljplan Utdrag ur fastighetsregister Skräddarsydda utskrifter av kartmaterial

Kontaktuppgifter och tjänster