Karttatulosteet ja -otteet

Kaupunkimittaus toimittaa karttatulosteita ja karttaotteita asiakkaiden tilausten mukaisesti. Otteet ja kartat ovat tyypillisesti seuraavia: Tonttijakokartta Tonttikartta Kantakarttaote Ajantasa-asemakaava Kiinteistörekisteriotteet Räätälöidyt tulosteet karttamateriaaleista

Yhteystiedot ja palvelut