Esbo stads karttjänst är en webbkartportal genom vilken du kan titta på kart- och platsmaterialet. Genom tjänsten kan du söka fastigheter, byggnader, markplaner och uppgifter om miljön. Tjänsten har många olika baskartor; guidekarta, adresskarta, ortofoton och även många historiska kartor och flygbilder.

Kontaktuppgifter och tjänster