Information om olyckor

Informationen om olyckor inbegriper information om olyckor genom kompletterande uppgifter och pressmeddelanden. Informationen om olyckor kan också innefatta handledning och rådgivning av personer som exponerats för följderna av en olycka eller som indirekt blivit utsatta för en olycka.