Godkännande av ansvarig arbetsledare

Den ansvariga ansvarig arbetsledaren för ett byggprojekt ska godkännas av byggnadstillsynscentralen. Den som inleder ett byggprojekt ska meddela projektets ansvariga arbetsledare jämte behörighet på en blankett för ändamålet. Tillståndsingenjören vid byggnadstillsynscentralens tekniska enhet granskar sedan behörigheten.

Kontaktuppgifter och tjänster