Förberedande undervisning för den grundläggande utbildningen för barn i förskoleålder

Förberedande undervisning för den grundläggande utbildningen för barn i förskoleålder ordnas i grupper för inkluderande förberedande undervisning (IVAL) i vissa skolor och daghem. I grupperna för inkluderande förberedande undervisning stöds barnets språkinlärning. Förberedande undervisning för den grundläggande utbildningen för barn i förskoleålder ges ca 5 timmar per dag under förskoleundervisningens arbetstid.