Ergoterapi

Ergoterapin ska vara till hjälp i vardagen så, att människan trots begränsningar i sin funktionsförmåga kan ta hand om sig själv, umgås med andra, arbeta eller studera och ha en meningsfull fritid. Exempel på ergoterapitjänster för vuxna: - Bedömning av funktionsförmågan - Bedömning av hjälpmedelsbehovet - Bedömning av behovet att bygga om bostaden (se också Funktionshinderservice) - Bedömning av möjligheterna att utföra ärenden och sköta hemsysslor - Främjande av funktionella helheter så som hygien, hemvård, hobbyer eller att uträtta ärenden - Träning av olika slags funktioner, t.ex. finmotorik, gestaltningsförmåga eller minne - Främjande av sådant som gör annan verksamhet möjlig, t.ex. tillverkning av handledsortoser - Handledning och rådgivning för klienter, närstående och andra aktörer I allmänhet kommer klienten till ergoterapin på remiss av läkare, hemvård, socialarbetare eller fysioterapeut. Du kan också själv ta kontakt till tidsbokningen utan remiss.