Ekonomitjänsternas kontaktuppgifter

Esbo stad skickar och tar emot fakturor. På Esbo Ekonomitjänster upprättar vi fakturor för Esbobor och andra kunder. Fakturor baseras på tjänster som tillhandahålls kunder. Vi tar emot onlinefakturor från leverantörer av varor och tjänster.