Den svenskspråkiga ungdomslokalen

I den svenskspråkiga ungdomslokalen och vid övriga verksamhetsställen erbjuds mångsidiga hobbymöjligheter, till exempel teater, musik, motion, dans, media, konst, skejtning, skötsel av husdjur och mopedverksamhet och annan trafikverksamhet. Semestertid ordnas bland annat kurser, resor, läger och utflykter. Årligen ordnas också många ungdomsevenemang.

Verksamhetsställe