Byggnadstillsynsmätningar

Inom Esbos område ansvarar stadsteknikcentralens stadsmätning för byggnadstillsynsmätningar. Av stadsmätningen kan du bland annat beställa bygglovskartan (bilaga till bygglovet), visning av rå för fastigheten och tomten, visning av tomtens eller byggnadens höjdläge, utmärkande av byggnadernas och konstruktionernas plats och lägessyn av byggnaderna.

Kontaktuppgifter och tjänster