Bedömning av planerarnas behörighet

Om det gäller ett byggprojekt ska en behörig planerare ha avlagt tillräckliga studier och ha tillräcklig erfarenhet av motsvarande uppgifter. Byggnadstillsynen bedömer planerarens behörighet enligt varje projekt. Planerarna presenteras för byggnadstillsynen senast när tillståndsansökan lämnas.

Kontaktuppgifter och tjänster