Suunnittelijoiden kelpoisuuden arviointi

Rakennushankkeessa kelpoisella suunnittelijalla on riittävät opinnot ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Rakennusvalvonta arvioi rakennushankkeen suunnittelijan kelpoisuuden hankekohtaisesti. Suunnittelijat esitetään rakennusvalvonnalle viimeistään lupahakemuksen jättämisen yhteydessä.

Yhteystiedot ja palvelut