Att varna befolkningen

En varning för befolkningen innefattar en varning via befolkningslarm genom den allmänna farosignalen. Ett varningsmeddelande är ett meddelande från en behörig myndighet som är avsett att varna för en farlig händelse och som ger instruktioner för ett stort antal människor. Varningsmeddelanden publiceras alltid i radio och på myndigheternas beslut också i tv.