Arbetsträning

Arbetsträning är arbetsverksamhet som ordnas på en vanlig arbetsplats. Arbetsträning lämpar sig för dig om du kan iaktta arbetstiderna, klarar dig med hjälp av det stöd du får på din arbetsplats och kan ta dig till arbetet på egen hand. Du får introduktion i dina arbetsuppgifter och stöd av en arbetstränare inom funktionshinderservicen, som besöker din arbetsplats en gång i månaden. Du får flitpenning för arbetsträning.