Anmälan om hyggesbränning eller hantering av eld som orsakar mycket rök

En anmälan om användning av eld ska göras till räddningsverket, om den ger upphov till mycket rök. Räddningsverket ska på förhand underrättas om hyggesbränning.