Akutvård

Akutvården bedömer tillståndet hos och behandlar på olycksplatsen personer som insjuknat plötsligt eller skadat sig och kör vid behov patienten till en sjukvårdsjour. Akutvården vårdar patienter utanför sjukhuset för att rädda livet och förhindra att skadan eller skukdomen förvärras. Ring efter akutvårdens ambulans på nödnumret 112. Nödcentralen bedömer risken och kallar ambulansen till olycksplatsen. Akutvården upprätthåller och utvecklar också beredskap för storolyckor och undantagstillstånd. Första responsen hör till akutvården. Vid första respons kallas först en brandbil eller ambulans med akutvårdsberedskap till olycksplatsen om en egentligt ambulans med akutvårdsenhet inte är ledig. Första responsen indelas i fyra angelägenhetsklasser (A-D). A-C är brådskande akutvårdsuppdrag som sköts av räddningsverket. D är icke-brådskande uppdrag. Patienten ska nås inom två timmar. Räddningsverket levererar akutvården i Jorvs, Västra Nylands och Lojos sjukvårdsområden i samarbete med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Den icke-brådskande akutvården inom Jorvs sjukvårdsområde (Esbo, Grankulla, Kyrkslätt) sköts av EMA ensihoito Oy.