Adressangivelse

En ny detaljplan kan innebära ändrade gatunamn. De nya namnen tas i bruk då genomförandet av detaljplanen på området framskrider. Markägare och innehavare meddelas skriftligen om ändrandet av gatunamn och adressnummer. Staden informerar om adressändringar också till post, befolkningsmyndigheter och räddningsverk.   Då en ny adress träder i kraft ska ägaren/innehavaren av en byggd tomt sätta ut en adressnummerskylt på tomten på ett ställe som syns tydligt från gatan. Adressförfrågningar e-post: osoitenumerointi@espoo.fi 

Kontaktuppgifter och tjänster