Orkester

Tapiola Sinfonietta har befäst sin ställning som Finlands ledande kammarorkester. Esbo stadsorkester grundades år 1987 och har 44 musiker. Den modiga repertoaren och de nyanserade tolkningarna har fått mycket beröm, oberoende av tidsepok och stilinriktning.

Nyheter

Orkester på YouTube

Se hur den konstnärliga partnern Ryan Bancroft upplever samarbetet mellan dirigent och orkester.

Hur är det att komponera för en orkester? Sebastian Fagerlund avslöjar bakgrunden till sitt arbete i en YouTube-video.

Upplev Saint-Saëns pianokonsert under ledning av hedersdirigenten Jean-Jacques Kantorow i hem.