Svenska bildningstjänsters kontaktuppgifter

Vår kundtjänst finns på Vindgränden 6 i Hagalund och hjälper till med frågor som rör

  • småbarnspedagogik
  • utbildning
  • kultur
  • ungdomsverksamhet
  • Esbo Arbis

Kundtjänsten på Vindgränden är stängd tills vidare, men vi betjänar per telefon eller e-post.

Kundtjänsten 

Svenska bildningstjänsters kundtjänst betjänar per e-post svebi@esbo.fi. Du kan även lämna ringbud per e-post så ringer vi upp dig.

I frågor som rör en specifik skolas verksamhet kan du vända dig till skolans rektor eller elevens egen lärare.

Småbarnspedagogikens servicehandledning

Frågor kring småbarnspedagogik och förskola riktas till numret 09 816 27600 måndagar kl. 9-11 och 12-14, tisdagar kl. 13-16, onsdagar kl. 9-11 och 12-14 samt fredagar kl. 9-12. Du når oss även per e-post, dagis@esbo.fi, och du kan lämna ringbud per e-post så ringer vi upp dig.

I frågor som rör ett specifikt daghem kan du vända dig till daghemmets ledare.

Förvaltningen för Svenska bildningstjänster

Vi betjänar per telefon och e-post vardagar mellan 8-15:45. E-postadresserna är fornamn.efternamn@esbo.fi, förutom Anna Nordberg, anna.m.nordberg@esbo.fi. 

Barbro Högström, direktör 
tfn 050 351 1497

Christine Charpentier, planerare
tfn 050 527 5184

Outi Saloranta-Eriksson, undervisningschef 
tfn 050 363 2937

Mia Westerlund, förvaltningschef  
tfn 043 826 8869

Ida Stolt-Haglund, utvecklingschef
tfn 040 630 1938

Karolina Lanu, kommunikationsspecialist (arbetsledig från 9.8.2021)
tfn 040 588 9346

Lena Hinkkanen, kommunikationsspecialist
tfn 040 636 9475

Lucia Bigos, sakkunnig inom förvaltning
tfn 050 321 6919

Elisa Stark, pedagogisk sakkunnig
tfn 040 571 3238

Marika Lostedt, specialplanerare
tfn 046 877 3203

Therese Helseth Dahl, planerare
tfn 040 521 3337

Sanja Honkanen Skoog, specialsakkunnig (tjänsteledig fr.o.m. 11.10.2021)
tfn 040 507 2156

Minna Hoppania-Koivula, planerare
tfn 040 652 2155

Anna Nordberg, planerare
tfn 040 650 7598

Kasper Wendell, planerare
tfn 043 826 5190

Larisza Öhman, sekreterare inom småbarnspedagogik
tfn 040 505 6768

Helena Wennström-Suoknuuti, servicehandledare inom småbarnspedagogik
tfn 050 347 4654

Förvaltningens besöksadress: Karaporten 1, 02610 Esbo.
Postadress: Svenska bildningstjänster, PB 32, 02070 ESBO STAD