Suomi.fi

Suomi.fi är en gemensam adress för den offentliga förvaltningens webbtjänster riktade till medborgarna.

I Suomi.fi(extern länk)-webbjänsten hittar du information och tjänster för olika livssituationer och skeden i företagets livscykel. Du kan läsa mera om de tillgängliga tjänsterna och får instruktioner för att uträtta ärenden.

När du identifierar dig på Suomi.fi, kan du kommunicera med myndigheter, ge och begära fullmakter och kontrollera dina registeruppgifter.

Ansvarsinstanser

Suomi.fi-tjänsterna drivs och utvecklas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.