Säkerhet i vardagen

Säkerheten i vardagen består av många olika saker, såsom trafik- och brandsäkerhet samt ett tryggt hem.

Genom att förbereda dig och beakta säkerhetsfrågor kan du förebygga farliga situationer i din egen och dina närståendes vardag.

  • Ta reda på vilka de farliga platserna i ditt hem är.
  • Förebygg olyckor och eldsvådor.
  • Var förberedd på olycksfall och eldsvådor.
  • Agera rätt och tryggt hemma och i hobbyer.
  • Skaffa och upprätthåll färdigheter i förstahandssläckning och första hjälpen.
  • Ta alltid hänsyn till vädret och håll rätt situationshastighet när du kör bil eller båt.

 

För fler tips om en trygg vardag, se broschyren ”Du tryggar din dag”.

 

På andra webbplatser