Vermobranten och Vermobrantens parkväg

Gator och trafikAlberga

Det har framkommit ett behov av ändring till gatuplanen för Vermobranten, daterad den 19 maj 2016.

I byggnadsplaneringen som följde gatuplaneringen under 2017 konstaterades att planen är inkompatibel med Gasums befintliga gasledning. Den befintliga gasledningen är belägen i ett gatuområde mellan vridplatsen i västra ändan av Vermobranten och anslutningen till Vermostigen. I ovannämnda gatuområdet kan nya gatuöverbyggnader inte byggas ovanpå den befintliga gasledningen utan att en skyddande plåtbyggnad skulle byggas ovanpå ledningen. Skyddsplattan konstaterades vara besvärlig att bygga eftersom gasledningen befinner sig i ett svårt läge. Byggandet av en skyddsplatta skulle kräva att en del av invånarnas gårdsplansområden skulle bli en del av byggplastområdet. Därför ändras tvärsektionen av gatan så att de nya gatuöverbyggnaderna inte skulle förlängas ovanpå gasledningen.

Bredden på körbanan i Vermobranten är för närvarande 5,0 meter. Under byggandet av Spårjokern 2019 byggdes en tillfällig trottoar med en bredd på 2,0 meter mellan vridplatsen i västra ändan av Vermobranten och anslutningen till Vermobrantsgränden. På grund av gasledningens arrangemang har gatuområdet mellan vridplatsen i västra ändan av Vermobranten och anslutningen till Vermostigen framställts som en gårdsgata där körbanans bredd varierar mellan 5,0 och 6,0 meter. Den smala bredden på körbanan skulle ge tillräckligt med utrymme för gasledningen i den norra kanten av gatuområdet. Med en gårdsgata avses en gata där fordonens hastighet inte får överskrida 20 km/h och där fotgängare får gå på alla delar av gata, så länge de inte hindrar fordonstrafiken i onödan. Ett fordon som rör sig på en gårdsgata ska alltid ge fotgängare obehindrat tillträde, och det är inte tillåtet att parkeras på området på andra än markerade parkeringsplatser. Den planerade körbanan på gårdsgatan har förkortats i östra ändan av gårdsgatan, vilket ytterligare lugnar ner hastigheterna i området.

Gatuplanen har också uppdaterats med de gatuparkeringsplatser som bestämdes under byggnadsplaneringen 2017.

På grund av coronaviruset ordnades inget invånarmöte. Planutkastet läggd fram i Din åsikt 17.1.-30.1.2022.

Utifrån utkastet upprättas ett förslag till gatuplan som läggd fram offentligt 28.2.-14.3.2022.

Byggandet av Vermobranten ingår i 2022 års byggprogram.

 

Kontakt information

Päivi Vänttinen

Projektingenjör+358468772241Teknikvägen 15, Otnäs