Utegym i Länsmansparken

ParkerEsbo centrum

Esbo stad planerar att riva ett utegym i Länsmansparken. Utegymet rivs av enligt stadens program för näridrottsanläggningar 2019–2028. Syftet med nedläggningen av utegymet är att koncentrera resurserna för byggande och underhåll av stadens näridrottsanläggningar enligt programmet.

Läge

Nimismiehenpuisto

Rivningen inbegriper avlägsnande av gymredskapen och basketkorgen samt utjämning av stenmjölsbeläggningen efter de borttagna redskapen.

Programmet för näridrottsanläggningar (på finska): Espoon lähiliikuntapaikkaohjelma 2019-2028(extern länk)

Du kan kommentera rivningen per e-post lisa.nora@espoo.fi(extern länk) till 22.8.2022.