Skogigt område där man har ritat in en områdesavgränsning. Vattendrag till vänster om avgränsningen.
Flygfoto av planeringsområdet från 2019.Bild: Esbo stad

Tomter i Gillermossberget

DetaljplaneringKalajärvi

Syftet med stranddetaljplanen är att möjliggöra två eller tre byggplatser i den naturnära miljön.

Plannamn

Gillermossberget

Distrikt nummer

715100

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan

Fas

Inledning

Sökande

Privatägd mark

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.  

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag? 

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Juha Miettinen

detaljplaneingenjör+358 40 5089198Teknikvägen 15, Otnäs

Ville Keskisaari

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 40 6369903Teknikvägen 15, Otnäs