Tjärporten

Gator och trafikEsboviken

Tjärporten är en obebyggd, lokal tomtgata. Planeringen av Tjärporten inleddes för att gatan ska kunna byggas i enlighet med detaljplanen så att det blir möjligt att bygga nya fastigheter vid Tjärporten. Tjärportens anslutning till Kitteldalsgatan flyttas inte.

Fas

Planering

I gatuplaneringen av Tjärporten ingår att planera en säkrare, strukturerad korsning för gång- och cykelbanan som går längs Kitteldalsgatan.

På Tjärportens gatuområde har det på basis av inkommen respons planerats två bilplatser för gäster. Bilplatserna beläggs med betongsten och det byggs plats för återvinning och en sandningslåda. Den backiga delen av Tjärporten asfalteras.

Kontakt information

Jyri Välimäki

Planeringsingenjör+358 43 826 6774Teknikvägen 15, Otnäs