Illustration av planeringsområdet ur ett fågelperspektiv, sett från norr.
Modelleringsbild norrifrån.Bild: Tengbom Arkkitehdit Oy

Strandbacksgången

DetaljplaneringMattby

Markägaren söker ändring av det nuvarande kvartersområdet med affärsbyggnader och parkeringsplatser till ett bostadskvarter. Meningen är att man på tomten kommer att bygga bostadshus, som anpassas till områdets säregenheter och terrängformer. Avsikten är att bevara parkeringsplatserna, som är ett servitut, på de intilliggande tomterna.

Plannamn

Strandbacksgången

Distrikt nummer

311108

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Privatägd mark

Bakgrundsuppgifter

Området är beläget utmed Mattbyvägen, nära Mattviks badstrand. Detaljplanen möjliggör bostadsförsörjning i närheten av bra service och kollektivtrafiken.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Emma Kiukas

detaljplaneingenjör, området Mattby040 639 4869Teknikvägen 15, Otnäs

Salla Mäkelä

trafikingenjör046 877 3001

Liikennesuunnittelu, Asemakaavan liikennesuunnittelu