Stensvikstullens anpassning som en del av Stensvik metrocentrums stadsmiljö.
Illustration norrifrån.Bild: Studio U2 Arkkitehdit Oy/SRV

Stensvikstullen

DetaljplaneringEsboviken

Syftet med ändringen av detaljplanen är att expandera kvarterets lokaler som är avsedda för idrottsverksamhet. Med planändringen preciseras dessutom kvarterets övriga användningssyften. Planen har vunnit laga kraft 25.8.2021.

Plannamn

Stensvikstullen

Distrikt nummer

412501

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Planen har laga kraft

Sökande

Privatägd mark och Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Paltsa Salama

detaljplaneingenjör040 188 2395Teknikvägen 15, Otnäs