Smedsby skola är belägen i Smedsby.

Smedsby skola

Ombyggnad av skolhusEsbo centrumAlberga

Smedsby skola är en medelstor skola med sex enkla klasser. Den är belägen i närheten av Åboleden och Ring 2, söder om Grankulla. I byggnaden görs reparationer som förbättrar inomhusluften. I listan nedan hittar du all publicerad information om förbättring av inomhusluften i byggnaden.