Flygfoto i sned vinkel av planeringsområdet.

Småhus till Nupurstranden

DetaljplaneringEsbo centrum

Markägaren planerar småhusboende vid stranden till Nupurträsket i stället för bastutjänsterna i enlighet med den nuvarande detaljplanen. Området är beläget vid den västra kanten av Nupurgårdens småhusområde, som håller på att byggas i stadsdelen Nupurböle. Programmet för deltagande och bedömning är framlagt 15.5.–14.6.2023.

Plannamn

Nupurstranden

Distrikt nummer

640501

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Beredning

Sökande

Privatägd mark

Bakgrundsuppgifter

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Sonja Sahlsten

arkitekt, detaljplanering+358 40 6393084Teknikvägen 15, Otnäs

Essi Ehrnrooth

landskapsarkitekt, detaljplanering+358 40 6344745Teknikvägen 15, Otnäs

Ida Lehmus

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 40 6343586Teknikvägen 15, Otanäs
Vaikuta nyt -uutiskirje kertoo, mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Lisäksi saat tiedon tulevista asukastilaisuuksista. Kirje ilmestyy sähköpostiisi kahden viikon välein. Tilaa klikkaamalla kuvaa!​ ​