Parkeringsanläggning i bergrum i Kägeludden

DetaljplaneringHagalund

Detaljplanen möjliggör byggande av cirka 3 000 parkeringsplatser i en allmän underjordisk parkeringshall i Kägeludden och i den södra delen av Otnäsvägen. Kuusisaarentie, Ring I och metron samt i framtiden Spårjokern löper genom området. Fullmäktige har godkänt planen och planen har vunnit laga kraft.

Plannamn

Parkeringsanläggning i bergrum i Kägeludden

Distrikt nummer

920400

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan för metrotunneln

Fas

Planen har laga kraft

Sökande

Privat aktör

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Matias Kallio

detaljplaneingenjör, detaljplanering+358 43 8254590Teknikvägen 15, Otnäs

Olli Koivula

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 46 8773003Teknikvägen 15, Otanäs