Mattlidens skolcentrum och områdets nya byggnader sedda österifrån i ett fågelperspektiv.
Flygfoto i sned vinkel av planen österifrån mot planeringsområdet.Bild: B & M Architects Ltd

Mattlidens skolcentrum

DetaljplaneringMattby

Esbo stad utarbetar en detaljplan för Mattlidens svenskspråkiga skolcentrum och för kompletteringsbyggandet som planerats för dess närmiljö.

Plannamn

Mattliden

Distrikt nummer

311900

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan och detaljplaneändring

Fas

Förslag

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Sirpa Sivonen-Rauramo

områdesarkitekt, detaljplanering050 347 5494Teknikvägen 15, Otnäs

Mari Soini

landskapsarkitekt040 636 9844Teknikvägen 15, Otnäs

Marno Hanttu

trafikingenjör, trafikplanering för detaljplaner046 877 2749Teknikvägen 15, Otnäs