En byggnad som heter Mattgård på detaljplanens ändringsområde.
Vybild av Mattgårds byggnad.Bild: Blom

Mattgården

DetaljplaneringMattby

Esbo stad preciserar detaljplanens gräns så att den motsvarar tomtgränsen, varvid byggrätten på tomten försvinner. Planen har vunnit laga kraft 28.4.2021.

Plannamn

Mattgården

Distrikt nummer

VK3002

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Planen har laga kraft

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Juha Miettinen

detaljplaneingenjör, området Norra Esbo040 508 9198Tekniikantie 15, Otaniemi