Mårtensängen

ParkerEsboviken

I parken Mårtensängen reserveras enligt utkastet till parkplan plats för två spelplaner för racketsporten padel. Planerna placeras delvis på den nuvarande asfalterade korgbollsplanen. För gatukorgboll reserveras i fortsättningen en mindre plats i västra delen av asfaltområdet och för padel reserveras plats i östra delen. Vägen till planerna går längs de befintliga parkvägarna. För padelplanerna anläggs separat belysning. Belysningen är på endast när planerna används och dagsljuset inte räcker till, det vill säga närmast höst- och vårkvällar.

Läge

Mårtensängen

Fas

Planering

Utkastet till parkplan är offentligt framlagt på Nedladdningsbara bilagor.

Respons om planen kan lämnas per e-post till ville.sorvali@esbo.fi till 5.12.2021.

Kontakt information

Ville Sorvali

Planeringsingenjör+358 40 657 7398Teknikvägen 15, Otnäs