Snedställt flygfoto av området.
Ett fotografi av området söderifrån.Bild: SARC Architects

Ljuskägelplatsen

DetaljplaneringHagalund

Runt Spårjokerns slutstation planeras tätt urbant kontorsbyggande som en del av helheten som Kägeluddens höga byggande utgör. Förslaget är framlagt 27.12.2021–25.1.2022.

Plannamn

Ljuskägelplatsen

Distrikt nummer

220837

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Godkännande

Sökande

Privat aktör

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Toni Saastamoinen

arkitekt, detaljplanering 040 520 8272Tekniikantie 15, Otaniemi

Olli Koivula

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner046 877 3003Teknikvägen 15, Otanäs

Ina Westerlund

landskapsarkitekt, detaljplanering040 636 9256Tekniikantie 15, Otaniemi