En röd stuga i planeringsområdet som är en bekant byggnad för lokalborna.
Vybild av planeringsområdet.Bild: Arkkitehtitoimisto Ettala Palomeras Oy

Lillhemtgården

DetaljplaneringMattby

Esbo stads syfte är att omvandla det nuvarande kvartersområdet med offentliga byggnader till ett kvartersområde med fristående småhus och servicebyggnader. Området är beläget i Hemtans, i korsningen mellan Mellanhemtvägen och Stigabackavägen.

Plannamn

Lillhemtgården

Distrikt nummer

331003

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Godkännande

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Emma Kiukas

detaljplaneingenjör, området Mattby040 639 4869Teknikvägen 15, Otnäs

Salla Mäkelä

trafikingenjör046 877 3001

Liikennesuunnittelu, Asemakaavan liikennesuunnittelu

Katariina Peltola

landskapsarkitekt, detaljplanering043 825 5200Teknikvägen 15, Otnäs