Ledfyrsgatan

Gator och trafikEsboviken

Planeringen av Ledfyrsgatan torde inledas 2022. Planerna utarbetas för den obyggda delen av Ledfyrsgatan. På gatan planeras kantsten, gång- och cykelbana, dagvattenavlopp och kommunalteknik. Under projektets gång ordnas ett invånarmöte. Dess tidpunkt och genomförande preciseras när projektet framskrider.

Kontakt information

Marja Lindroos

Projektingenjör+358 40 639 3212Teknikvägen 15, Otnäs