Korsbacka

Granskning av markanvändningenEsbo centrum

Markanvändningen i områdena Korsbacka och Tollbacken granskas som en helhet som bygger på generalplanerna. Arbetet föregicks av detaljplaneprojektet Korsbacka (område nr 632300), som har ändrats till granskning av markanvändningen. Det är en friare form av planering som inte leder till en detaljplan med rättsverkningar.

Outi Reitmaa

områdesarkitekt, detaljplanering, områdena Gamla Esbo och Köklax043 824 9583Teknikvägen 15, Otnäs