Bild: Sito HKP

Kompletterande byggande i Stensvik

Granskning av markanvändningenEsboviken

Stadens mål är att förbättra stadsstrukturen och effektivisera markanvändningen i närheten av goda kollektivtrafikförbindelser. Metron börjar gå till Stensvik 2023, vilket innebär att förbindelserna till området förbättras ytterligare. Också antalet invånare och behovet av tjänster ökar. Man måste svara på detta tillväxttryck genom att bygga en god, fungerande och trivsam stadsmiljö för nuvarande och framtida Stensvikbor. Granskningarna av det kompletterande byggandet fungerar som utgångsdata vid planläggningen av området.

Aineistot

Mervi Hokkanen

områdesarkitekt, detaljplanering, området Esboviken+358 43 824 6862Teknikvägen 15, Otnäs