Vy från havet över planområdet sommaren 2021.
Bild: Ympäristötutkimus Yrjölä Oy

Kompletterande bebyggelse vid Sökö udd

DetaljplaneringEsboviken

Till området planeras lätt kompletteringsbyggande av småhusområdet, så att områdets naturvärden tryggas och bevaras.

Plannamn

Sökö udd

Distrikt nummer

412900

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Privata markägare

Bakgrundsuppgifter

Områdets mest betydande naturvärden är belägna i den södra delen. Till den södra delen planläggs något mer rekreationsområden än till den norra delen. I detaljplanen tryggas och bevaras områdets naturvärden som så stora och sammanhängande helheter som möjligt, och man väljer vettiga planläggningslösningar i enlighet med hållbar utveckling.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.  

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Anja Karhula

landskapsarkitekt, detaljplanering046 877 3742Teknikvägen 15, Otnäs

Christian Ollus

områdesarkitekt, detaljplanering050 553 6171Teknikvägen 15, Otnäs

Matias Kallio

detaljplaneingenjör, detaljplanering043 825 4590Teknikvägen 15, Otnäs

Kaisa Lahti

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner046 877 3000Teknikvägen 15, Otnäs