Vy över planområdet från ett blåsigt hav.
Bild: Tengbom Oy

Kompletterande bebyggelse i Musslax

DetaljplaneringKöklax

Till området planeras kompletteringsbyggande av småhusområdet. Området är beläget i Kurtby i Musslax. Med detaljplanen ombesörjs fortsättningen av Esbo strandpromenad. I planeringen observeras Esbovikens–Bastvikens Natura-område och områdets andra skyddsvärden.

Plannamn

Musslax

Distrikt nummer

522700

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan

Fas

Inledning

Sökande

Privatägd mark och Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Christian Ollus

områdesarkitekt, detaljplanering+358 50 5536171Teknikvägen 15, Otnäs

Kaisa Lahti

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 46 8773000Teknikvägen 15, Otnäs