En rad segelbåtar förtöjda vid kajen i Finnohamnen. Bakom masterna ser man de närliggande öarnas skogiga siluetter.
Segelbåtar i Finnohamnen.Bild: Sami Repo

Kompletterande bebyggelse i Finnohamnen

DetaljplaneringEsboviken

Till Finno småbåtshamn och båtarnas vinterförvaringsområde planeras bostadskvarter, service och rekreationsområden. Småbåtshamnens verksamhet bevaras i ny regi i området.

Plannamn

Finnohamnen

Distrikt nummer

442300

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Inledning

Sökande

Esbo stad

Bakgrundsuppgifter

Syftet med och utgångspunkten för detaljplanen bereds som en helhet tillsammans med detaljplanen Havskvarteren. Målen och utgångspunkterna bereds parallellt med Finnohamnens dispositionsplan. Ändringen av detaljplanen är en del av Finnos områdesutveckling.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Mervi Hokkanen

områdesarkitekt, detaljplanering040 636 5997Teknikvägen 15, Otnäs