De höstiga björkarna har tappat löven på gården som täcks av gräsmark och som har inhägnade fästningsstrukturer. Till vänster syns Jousenkaari gamla skola. I bakgrunden finns en sandplan, på vilken man ser byggplatscontainrar.
Ett fotografi av gården till Jousenkaari gamla skola. På gården finns fästningsstrukturer från första världskriget. Personalbostäderna för lärare, som syns i bakgrunden på bilden, har rivits.Bild: Espoon kaupunki

Kompletterande bebyggelse i Bågsvängen

DetaljplaneringHagalund

På Bågsvängens område planeras bostadsbyggande som lämpar sig i kulturmiljön i stället för de nedrivna hemmen och Jousenkaari skola, som eventuellt ska rivas. Under planprojektet ska det avgöras huruvida den gamla skolan ska rivas eller bevaras. Detaljplanen uppdateras så att den motsvarar skolan som håller på att byggas.

Plannamn

Jousenkaaren koulu

Distrikt nummer

210805

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Beredning

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Toni Saastamoinen

arkitekt, detaljplanering 040 520 8272Tekniikantie 15, Otaniemi

Jenny Asanti

landskapsarkitekt040 636 5495Teknikvägen 15, Otnäs

Marno Hanttu

trafikingenjör, trafikplanering för detaljplaner046 877 2749Teknikvägen 15, Otnäs