En del av Köklaxleden, tågbanan, affärsbyggnader utmed tågbanan och Kurtby småhusområde.
Flygfoto i sned vinkel av planeringsområdet.Bild: City of Espoo

Köklaxleden

DetaljplaneringKöklax

Esbo stads mål är att omvandla Köklaxleden till en gata. Köklaxleden har tidigare planlagts i delar som gata och affärsområde. En del av den är tills vidare icke-planlagd. Planläggningens om utförs nu gäller den delen av Köklaxleden som tidigare inte planlades som gata. I led med en helhetsmässig planläggning av Köklaxleden överförs till stadens ansvarsområde. I planläggningen görs inga ändringar på Köklaxleden, men planläggningen möjliggör en breddning av gatan i framtiden, om behovet skulle uppstå.

Plannamn

Köklaxleden

Distrikt nummer

512900

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan och detaljplaneändring

Fas

Beredning

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Johanna Nuotio

detaljplaneingenjör043 825 5221Teknikvägen 15, Otnäs

Kaisa Lahti

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner046 877 3000Teknikvägen 15, Otnäs