Den nya flervåningsbyggnaden med bostäder utplacerad på planområdet. Byggnadens fasad är ljus. I närheten går en cykelväg av hög kvalitet.
Illustration.Bild: Lundén Architecture Company

Kiloparken IA

DetaljplaneringAlberga

Intill Kilo station ligger ett obebyggt kvartersområde som detaljplanerats för affärslokaler. Markägaren har ansökt om en ändring av detaljplanen. Syftet med ändringen är att omvandla kvarteret (54164, tomt 3) till ett kvarter för flervåningshus med bostäder. Området är mycket lättillgängligt. Ändringen ökar möjligheterna till boende utmed goda trafikförbindelser. Området kompletterar Kilos stadsstruktur.

Plannamn

Kiloparken IA

Distrikt nummer

132204

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.  

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Sari Metsälä

detaljplaneingenjör, området Alberga046 877 2772Teknikvägen 15, Otnäs

Minna-Maija Sillanpää

landskapsarkitekt, detaljplanering040 642 7847Teknikvägen 15, Otnäs

Salla Mäkelä

trafikingenjör046 877 3001

Liikennesuunnittelu, Asemakaavan liikennesuunnittelu