Karamalmens skola ligger intill det vackra ekskogsområdet i byn Konungsböle och Karaängen.

Karamalmens skola (Gula Huset)

Ombyggnad av skolhusAlberga

På årskurserna 1-6 i Karamalmens skola finns det 208 elever. Gula huset ligger bredvid skolan. I byggnaden görs reparationer som förbättrar inomhusluften. I listan nedan hittar du all publicerad information om förbättring av inomhusluften i byggnaden.

Karamalmens skola (Gula huset)